SWS spol. s r.o. Vojany
VIP PROFIL
Spoločnosť svoju činnosť orientuje do týchto oblastí:prekládka kvapalných plynov (LPG), prekládka svetlých ropných produktov, prekládka tmavých produktov, skladovanie produktov v colných skladoch, špedičná a obchodná činnosť. Vybudovaný prečerpávací komplex zároveň umožňuje prečerpávanie produktov z cisterien normálneho rozchodu do širokorozchodných cisterien a ich export na východné trhy.
Sídlo (mesto/obec):Vojany
Ulica a PSČ:Vojany 332, 076 72
Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Tel/Fax:+421 56 63 95 334
Mobil:+421 905 842 262
E-mail:morik@sws.sk
Web:www.sws.sk
Facebook:Nemá facebook profil
Video:Nemá videoprezentáciu
Kontaktná osoba:Ing. Alexander Mórik
IČO:31674518
DIČ:2020508028
IČ DPH:SK2020508028
Kategória 1:Výroba, Priemysel
Kategória 2:Doprava, Logistika
Kategória 3:Ostatné
Okres 1:Bánovce nad Bebravou
Okres 2:Banská Štiavnica
Okres 3:Bardejov