SWS spol. s r.o. Vojany
VIP PROFIL
Spoločnosť svoju činnosť orientuje do týchto oblastí:prekládka kvapalných plynov (LPG), prekládka svetlých ropných produktov, prekládka tmavých produktov, skladovanie produktov v colných skladoch, špedičná a obchodná činnosť. Vybudovaný prečerpávací komplex zároveň umožňuje prečerpávanie produktov z cisterien normálneho rozchodu do širokorozchodných cisterien a ich export na východné trhy.
Residence (city/village):Vojany
Street and postal code:Vojany 332, 076 72
County:Košický kraj
District:Michalovce
Tel/Fax:+421 56 63 95 334
Mobile:+421 905 842 262
E-mail:morik@sws.sk
Website:www.sws.sk
Facebook:No facebook profile
Video:No video presentation
Contact person:Ing. Alexander Mórik
Company ID:31674518
Tax ID:2020508028
VAT Number:SK2020508028
Category 1:Manufacturing, Industry
Category 2:Transport, Logistics
Category 3:Other
District 1:Bánovce nad Bebravou
District 2:Banská Štiavnica
District 3:Bardejov