Kon-Truss s.r.o. - Slovakia
VIP PROFIL
Spoločnosť KON-Truss, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca firma, ktorej prioritným výrobným programom je realizácia drevených konštrukcií – väzníkový krov – s drevených priehradových väzníkov spajaných styčníkovými plechmi WOLF. Spoločnosť úzko spolupracuje s rakúskym dodávateľom styčníkových platní a softvérového zabezpečenia Wolf Systembau G.m.b.H.
Residence (city/village):Galanta
Street and postal code:Z. Kodálya 769/29, 924 01
County:Trnavský kraj
District:Galanta
Tel/Fax:+421 905 068 347
Mobile:+421 905 068 347
E-mail:info@kon-truss.sk
Website:www.kon-truss.sk
Facebook:No facebook profile
Video:No video presentation
Contact person:Mgr. Ronald Kontár M.Phil.
Company ID:44471734
Tax ID:2022713704
VAT Number:SK2022713704
Category 1:Construction
Category 2:Manufacturing, Industry
Category 3:Real estate, Designing
District 1:Bratislava
District 2:Malacky
District 3:Púchov